Adatkezelési tájékoztató

 

A Pharmaproject-Statisztika Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (a továbbiakban: Pharmaproject-Statisztika Bt.) a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

Az Adatkezelési tájékoztató tartalma

1.      Adatkezelő

2.      A Pharmaproject-Statisztika Bt. honlapjának látogatása során kezelt adatok

3.      Süti (cookie) kezelés a ppstat.hu weboldalon

4.      Kapcsolattartók adatai, illetve a kommunikációs tevékenység során kezelt adatok

5.      Kérdőíves kutatás során kezelt adatok

6.      Jogorvoslati lehetőség

 

1. Adatkezelő

PHARMAPROJECT-STATISZTIKA TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

Székhelye: 2081 Piliscsaba, Tamási Áron utca 9. 

A Pharmaproject-Statisztika Bt. adatvédelmi tisztviselője Némethné Schutzmann Réka (e-mail: [email protected]).

2. A Pharmaproject-Statisztika Bt. honlapjának látogatása során kezelt adatok

2.1 Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja, hogy a Pharmaproject-Statisztika Bt. a feladatai ellátása során minden az internet adta lehetőséget biztosítson az általa nyújtott szolgáltatások elérése érdekében, illetve, hogy minden szükséges információt eljuttathasson az érintettek számára. A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok esetében a szolgáltatás minőségének javítása.

A kezelt adatok köre: A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok.

2.2 Az adatkezelés jogalapja

Az elektronikus adatfogadási rendszer, illetve a regisztrációhoz kötött tartalmak megtekintésére szolgáló felület esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti felhasználói hozzájárulás.

2.3 Az adatkezelés ideje

A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő, de legfeljebb két év.

2.4 Adattovábbítás

Ebben az adatkezelési körben adattovábbítás nem történik.

3. Süti (cookie) kezelés a ppstat.hu weboldalon

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező szervezet, a Phramaproject Bt. is használ sütiket a weboldalán. A süti kezelés személyes adatkezeléssel jár, mely során az adatkezelő a Pharmaproject-Statisztika Bt. Az adatkezelés célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.1 Mik azok a sütik/cookie-k?

A Pharmaproject-Statisztika Bt. szolgáltatásai színvonalának emelése, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „cookie”-kat használ. A cookie-k számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek és általánosságban megkönnyítik a weboldalak használatát a felhasználók számára.

A cookie akkor kerül a számítógépére, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. Ez egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének böngészőprogramjában tárol és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak az, amely azt elhelyezte. A cookie-t a Pharmaproject-Statisztika Bt. adminisztratív célokra használja fel, mint például a weboldal látogatottságának mérése. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A böngészőprogram oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

3.2 A Pharmaproject-Statisztika Bt. milyen sütiket és mire használhat?

A Pharmaproject-Statisztika Bt. alapértelmezetten csak olyan sütiket használ a weboldalain, amelyek nem igénylik a felhasználó külön jóváhagyását. (https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/04.+Cookies+and+similar+technologies)

Ettől eltérő esetekben minden esetben tájékoztatja a felhasználókat a sütik használatára!

A Pharmaproject-Statisztika Bt. következő célokból használhat sütiket a hozzátartozó weboldalakon:

• információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt,

• weboldalaink fejlesztése,

• az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,

• böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkcióit, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Használatot elősegítő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalunkkal kapcsolatos választásokat.

Böngésző felhasználókat megkülönböztető, azonosító sütik

Ezeket a sütiket arra használhatjuk, hogy a böngészési tevékenységekhez (a honlap látogatásához használt eszköz – böngésző pároshoz tartozó) egyedi azonosítót rendeljünk. Az azonosító alapján az ügyfél személyét nem tudjuk beazonosítani, de külön adatkezelési hozzájárulás alapján ezen sütikben rögzített adatok az ügyfélhez rendelhetőek.

3.3 Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretné-e a sütiket engedélyezni vagy nem.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

4. Kapcsolattartók adatai, illetve a kommunikációs tevékenység során kezelt adatok

4.1 Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja a Pharmaproject-Statisztika Bt. üzleti és kommunikációs kapcsolatainak fenntartása, illetve a folyamatos működés biztosítása.

A kezelt adatok köre: a kapcsolattartáshoz szükséges azonosító adatok, így különösen név, e-mail cím, telefonszám, beosztás, szervezet.

4.2 Az adatkezelés jogalapja

A Pharmaproject-Statisztika Bt. jogszabályban meghatározott feladata ellátása során a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó hozzájárulása alapján végzi az adatkezelést.

4.3 Az adatkezelés ideje

A kapcsolat fennállásának ideje, illetve új adat megadása a partner szervezet részéről. Az adatok naprakészsége érdekében a Pharmaproject-Statisztika Bt. a kapcsolattartói adatbázisait folyamatosan felülvizsgálhatja és az aktualitásukat vesztett adatokat törölheti.

4.4 Adattovábbítás

A kapcsolattartók adatai, illetve a kommunikációs tevékenység során kezelt adatok tekintetében nem történik adattovábbítás.

4.5 Az adatkezeléssel összefüggő jogok

4.5.1 Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Pharmaproject-Statisztika Bt. -től arról, hogy a Pharmaproject-Statisztika Bt.:

-        milyen személyes adatait,

-        milyen jogalapon,

-        milyen célból,

-        milyen forrásból,

-        mennyi ideig kezeli,

-        kezeli-e még a személyes adatait,

-        kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti a Pharmaproject-Statisztika Bt. által tárolt személyes adatainak másolatát.

A Pharmaproject-Statisztika Bt. az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Pharmaproject-Statisztika Bt. -hez, akkor a Pharmaproject-Statisztika Bt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

4.5.2 Helyesbítéshez való jog

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a Pharmaproject-Statisztika Bt. módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Pharmaproject-Statisztika Bt. -hez, akkor a Pharmaproject-Statisztika Bt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A Pharmaproject-Statisztika Bt. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

4.5.3 Törléshez való jog („Az elfeledtetéshez való jog”)

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Pharmaproject-Statisztika Bt. -től a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet a Pharmaproject-Statisztika Bt. indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Pharmaproject-Statisztika Bt. -hez, akkor a Pharmaproject-Statisztika Bt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

4.5.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti az Pharmaproject-Statisztika Bt.-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén a Pharmaproject-Statisztika Bt. csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt vagy közérdekből végezhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

-        úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy

-        úgy gondolja, hogy adatait a Pharmaproject-Statisztika Bt. jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,

-        igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már a Pharmaproject-Statisztika Bt.-nek nincs szüksége ezekre az adatokra.

Kérelmét a Pharmaproject-Statisztika Bt. indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Pharmaproject-Statisztika Bt. -hez, akkor a Pharmaproject-Statisztika Bt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

4.5.5 A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén a Pharmaproject-Statisztika Bt. visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

A Pharmaproject-Statisztika Bt. a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül belül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Pharmaproject-Statisztika Bt.-hez, akkor a Pharmaproject-Statisztika Bt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

4.5.6 Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei (az adatszolgáltatás megtagadásához való jog)

 A Pharmaproject-Statisztika Bt. számára személyes adatok szolgáltatása nem kötelező, ezért annak elmaradása nem jár következményekkel a felhasználó részére.

5. Kérdőíves kutatás során kezelt adatok

5.1 Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja a Pharmaproject-Statisztika Bt. által végzett közvélemény-kutatások lebonyolítása. Kérdőíves kutatások esetén személyes adatok rögzítése kizárólag a válaszadó egyértelmű hozzájárulása esetén történik, meghatározott célra (pl. panel kutatásban való kapcsolattartás célja, vagy nyereményjátékban való részvétel). Ellenkező esetben személyes adatok rögzítése és tárolása nem történik.

Kérdőíves-kutatás során felvett személyes adatot a Pharmaproject-Statisztika Bt. csak a kérdőíves-kutatás lebonyolításának céljára használja fel. A személyes adat érintettel való kapcsolatának megállapítását – mihelyt a kutatási cél megengedi – véglegesen lehetetlenné teszi. Ezek az adatok egyéb, a kérdőíves-kutatás során megadott adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha az a kutatás céljához szükséges, és az érintett ahhoz hozzájárult. A Pharmaproject-Statisztika Bt. személyes adatot nem hoz nyilvánosságra.

A kezelt adatok köre: a kérdőíves-kutatásban részt vevőkkel való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő személyes adatok (név, elektronikus levélcím, irányítószám, település, levelezési cím, telefonszám).

5.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a kérdőíves-kutatásban résztvevők önkéntes hozzájárulása alapján történik, amit a kérdőívek elején található nyilatkozat elfogadásával tudnak megadni. Ezzel járulnak hozzá, hogy az Adatkezelő az információkat rögzítse.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontja, a résztvevő, mint érintett önkéntes hozzájárulása az adatok fenti célokból történő kezeléséhez.

5.3 Az adatkezelés ideje

A Pharmaproject-Statisztika Bt. kapcsolattartási adatokat a kérdőíves-kutatás adatfelvételi szakaszának lezárásáig kezeli.

5.4 Adattovábbítás

Kapcsolatfelvételi adatok esetén nem történik adattovábbítás.

Anonim adatfelvételi adatok és statisztikai adatok továbbítása a kutatásban meghatározott szervezet részére, illetőleg kutatási és oktatási célra történik.

5.5 Az adatkezeléssel összefüggő jogok

5.5.1 Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Pharmaproject-Statisztika Bt. -től arról, hogy a Pharmaproject-Statisztika Bt.:

-        milyen személyes adatait,

-        milyen jogalapon,

-        milyen célból,

-        milyen forrásból,

-        mennyi ideig kezeli,

-        kezeli-e még a személyes adatait,

-        kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti a Pharmaproject-Statisztika Bt. által tárolt személyes adatainak másolatát.

A Pharmaproject-Statisztika Bt. az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Pharmaproject-Statisztika Bt. -hez, akkor a Pharmaproject-Statisztika Bt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

5.5.2 Helyesbítéshez való jog

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a Pharmaproject-Statisztika Bt. módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Pharmaproject-Statisztika Bt. -hez, akkor a Pharmaproject-Statisztika Bt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A Pharmaproject-Statisztika Bt. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

5.5.3 Törléshez való jog („Az elfeledtetéshez való jog”)

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Pharmaproject-Statisztika Bt. -től a személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet a Pharmaproject-Statisztika Bt. indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Pharmaproject-Statisztika Bt.-hez, akkor a Pharmaproject-Statisztika Bt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

5.5.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti az Pharmaproject-Statisztika Bt.-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén a Pharmaproject-Statisztika Bt. csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt vagy közérdekből végezhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

-        úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy

-        úgy gondolja, hogy adatait a Pharmaproject-Statisztika Bt. jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,

-        igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már a Pharmaproject-Statisztika Bt.-nek nincs szüksége ezekre az adatokra.

Kérelmét a Pharmaproject-Statisztika Bt. indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Pharmaproject-Statisztika Bt.-hez, akkor a Pharmaproject-Statisztika Bt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

5.5.5 A hozzájárulás visszavonásának joga

Személyes adatai tekintetében Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén a Pharmaproject-Statisztika Bt. visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

 

A Pharmaproject-Statisztika Bt. a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül belül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Pharmaproject-Statisztika Bt.-hez, akkor a Pharmaproject-Statisztika Bt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Anonim adatfelvételi adatok és statisztikai adatok esetében a kérdőíves-kutatás adatfelvétele közben Ön bármikor megtagadhatja a további adatszolgáltatást. Mivel az anonim adatokat a Pharmaproject-Statisztika Bt. nem tudja összekapcsolni az Ön személyével, ezért azok törlését sem kérheti.

5.5.6 Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei (az adatszolgáltatás megtagadásához való jog)

A kérdőíves-kutatásban a részvétel önkéntes hozzájárulás alapján történik, így az adatszolgáltatás megtagadása nem jár semmilyen hátrányos következménnyel. A kutatásban részt vevőnek jogában áll az adatszolgáltatás részleges megtagadására is.

Amennyiben az adatszolgáltatás feltétele nyereményjátékban való részvételnek, úgy az adatszolgáltatás megtagadása a nyereményjátékból való kizárást eredményezi.

6. Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti a Pharmaproject-Statisztika Bt. adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozva, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.

cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: [email protected]